weapon

weapon
ginklai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Prietaisai ir priemonės priešui mūšyje kauti. Ginklus sudaro ↑ naikinimo priemonės ir ↑ ginklo nešimo į taikinį priemonės; sudėtingesnius dar sudaro valdymo ir taikymo prietaisai ir priemonės. Pagal pagrindinius požymius šiuolaikiniai ginklai skiriami: pagal žeidimo pobūdį –↑ masinio naikinimo ginklai ir ↑ įprastiniai ginklai; pagal sprendžiamų kovos užduočių mastus – strateginiai, operatyviniai-taktiniai ir taktiniai; pagal paskirtį – vienatiksliai (priešlėktuviniai, prieštankiniai, priešlaiviniai ir kt.) ir daugiatiksliai, arba universalūs; pagal tiesioginius NP nešimo į taikinį būdus – šaunamieji, reaktyviniai ir raketiniai; ginklai, kuriuose NP neša į taikinį lėktuvai, karo laivai (aviacinės, giluminės bombos ir kt.), elektriniai, stūmokliniai arba turbininiai varikliai (torpedos); ginklai, kuriuose naudojami mišrūs nešimo būdai (raketa-torpeda, aktyvūs reaktyviniai sviediniai ir kt.), žmogaus raumenų jėga (ietis, rankinė granata ir kt.); ginklai, įtaisomi galimose priešo veiksmų vietose (mininis ginklas); pagal manevravimą – stacionarieji su nejudamu pagrindu (šachtiniai raketų kompleksai, kazematiniai artilerijos pabūklai ir kt.), stacionarieji su judančiu pagrindu (aviacijos, laivų, tankų ir kt.), savaeigiai, savijudžiai, velkamieji, vežiojamieji (nešiojamieji); pagal personalo skaičių – individualūs ir grupiniai; pagal šaudymo proceso automatizavimą – automatiniai, pusiau automatiniai ir neautomatiniai; pagal NP lėkimo į taikinį trajektorijos keitimą – nevaldomieji ir valdomieji. Ginklų veiksmingumą lemia jų veikimo tolis, taiklumas, greitašauda, manevringumas, taikinių kliudymo bei sunaikinimo plotas. atitikmenys: angl. weapon rus. оружие ryšiai: dar žiūrėkginklo nešimo į taikinį priemonė dar žiūrėkginklų sistema dar žiūrėkgrupinis ginklas dar žiūrėkindividualusis ginklas dar žiūrėkįprastinis ginklas dar žiūrėkmasinio naikinimo ginklas dar žiūrėknaikinimo priemonės

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • weapon — index bomb, cudgel, gun Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 weapon …   Law dictionary

 • Weapon X — Organisme de fiction apparaissant dans Weapon X Membre(s) Malcolm Colcord …   Wikipédia en Français

 • Weapon — Weap on (w[e^]p [u^]n; 277), n. [OE. wepen, AS. w[=ae]pen; akin to OS. w[=a]pan, OFries. w[=e]pin, w[=e]pen, D. wapen, G. waffe, OHG. waffan, w[=a]fan, Icel. v[=a]pn, Dan. vaaben, Sw. vapen, Goth. w[=e]pna, pl.; of uncertain origin. Cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • weapon — [wep′ən] n. [ME wepen < OE wæpen, akin to Ger waffe, ON vāpn, Goth wēpna: base found only in Gmc] 1. an instrument or device of any kind used to injure or kill, as in fighting or hunting 2. any organ or part of an organism used for attacking… …   English World dictionary

 • weapon — O.E. wæpen instrument of fighting and defense, from P.Gmc. *wæpnan (Cf. O.S. wapan, O.N. vapn, Dan. vaaben, O.Fris. wepin, M.Du. wapen, O.H.G. waffen, Ger. wafen (neut.), waffe (fem.)), from *webno m, of unknown origin with no cognates outside… …   Etymology dictionary

 • weapon — [n] arm, armament ammunition, anlace, arbalest, archery, arrow, assegai, atlatl, ax, axe, backsword, ballista, banderilla, barong, bat, baton, battle ax, bayonet, bazooka, billy club, blackjack, blade, blowgun, bludgeon, bomb, boomerang, bow and… …   New thesaurus

 • weapon — ► NOUN 1) a thing designed or used for inflicting bodily harm or physical damage. 2) a means of gaining an advantage or defending oneself. DERIVATIVES weaponry noun. ORIGIN Old English …   English terms dictionary

 • Weapon X — This article is about the clandestine government anti mutant project, for the reality jumping team of antiheroes, see Weapon X (Exiles); for the individuals called Weapon X, see Wolverine (comics) or Garrison Kane; for the Weapon Plus Project,… …   Wikipedia

 • Weapon — For other uses, see Weapon (disambiguation). See military technology and equipment for a comprehensive list of weapons and doctrines. Warfare Military history Eras …   Wikipedia

 • weapon — weaponed, adj. weaponless, adj. /wep euhn/, n. 1. any instrument or device for use in attack or defense in combat, fighting, or war, as a sword, rifle, or cannon. 2. anything used against an opponent, adversary, or victim: the deadly weapon of… …   Universalium

 • weapon — n. 1) to load a weapon 2) to fire a weapon 3) to brandish; carry; draw; handle a weapon 4) to calibrate; zero in a weapon 5) to lay down, throw down one s weapons 6) a concealed; deadly weapon 7) automatic; defensive; heavy; light; offensive;… …   Combinatory dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”